Weisenbacher Software 

  
 Amidecod, verzia 2.0 Sk pre DOS  
    - zisťuje heslo Amibiosu
    - efektívny a neškodný
    - miniatúrny (3 kb)

Systemové požiadavky: DOS 5.0, motherboard s Amibios

inštalácia pre Win95, 98: amidecod-install.exe (33 kb)
inštalácia pre DOS: ami-inst.exe (12 kb).
 
 
 

CD Dvierka, verzia 1.1 pre Win 95/98  
    - otvára a zatvára dvierka CD-ROMky kliknutím
    - umiestni ikonu vedľa hodín na hlavnom panele
    - miniatúrny (20 kb)

Systemové požiadavky: počítač s Windows 95/98

inštalácia pre Win95, 98: cddvierka-install.exe (40 kb)
 
 
 

PSP, verzia 1.1 Sk pre DOS
    - aj Mendelejev by závidel
    - program je sprievodcom po periodickej sústave prvkov 
    - obsahuje tiež hru, ktora preverí vaše znalosti názvov a
          značiek chemických prvkov
 
Systemové požiadavky: 386 a vyšší, DOS 5.0, myš, VGA 256 farieb

inštalácia pre DOS: psp-inst.exe (186 kb)
 
 
 

CD Open, verzia 1.0 SK pre DOS
    - otvára CD-ROM mechaniku
    - po stlačení otvorí, po ďaľšom zatvorí
    - miniatúrny (1 kb)

Systemové požiadavky: CD-ROM mechanika, DOS 5.0 a vyšši

inštalácia pre Win95, 98: cdopen-install.exe (32 kb)
inštalácia pre DOS: cdo-inst.exe (11 kb).

    

 
 
 

 
 Akékoľvek názory a pripomienky posielať na:
 Peter.Weisenbacher@fphil.uniba.sk
 
 

                                                                     

[Top]

spat
(C)1999 Peter Weisenbacher